სწრაფი ზრდის მიუხედავად, საქართველოში ელ-კომერციის წილი საცალო ვაჭრობაში 1.1%-ს შეადგენს, რაც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განვითარებული ბაზრების დონეს.

"საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას ქვეყანა მოუმზადებლად შეხვდა, საგაბგებო მდფომარეობამ კი ადამიანის უფლებებში ინტენსიური და არასასურველი ფორმით ჩარევა გარდაუვალი გახადა" - აღნიშნულია ანგარიშში.