ნავთობის იმპორტიორი კომპანიები და კერძო ბიზნესი პროდუქტებზე ფასების ზრდას უახლოეს მომავალში პროგნოზირებენ.