როდესაც ვიცით, რომ რაღაც პროდუქცია ხვალ გაძვირდება, დღეს ვყიდულობთ და მოთხოვნის შესაბამისად, იზრდება ფასიც - დოლარიც ასეთი ჩვეულებრივი პროდუქტია.

მინისტრის განცხადებით, მაკროეკონომიკური ინდიკატორები არ იძლევა იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ ეროვნული ვალუტის დიდი გაუფასურების მოლოდინი არსებობდეს.