პროპორციული სისტემის შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია რომელიმე პარტიამ ძალაუფლების ერთპიროვნულად ხელში ჩაგდება შეძლოს, თუმცა...