სა­ჭი­როა მისი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მავ­ლის­თვის ბრძო­ლა. ეს სა­კი­თხი ყვე­ლა ქარ­თველს ეხე­ბა და ყვე­ლას, ვინც მხარს უჭერს მი­ხე­ილს. ასე­თი ადა­მი­ა­ნი ძა­ლი­ან ბევ­რია,“- აღ­ნიშ­ნა ლიზა იას­კომ.