ის მათთან ერთად იყო და ჩვენი ქონებების მიტაცებით მდიდრდებოდა. ამ მიმართულებით გამოჩენილი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის იგი სააკაშვილმა 2007 წელს ღირსების ორდენითაც კი დააჯილდოვა.