გრანტის მაქსიმალური ოდენობა 4000 ლარია და ის მოქალაქეებს შემოსავლის წყაროს გაჩენის, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გადაეცემა.