ეს არის ძალიან მარტივი რეცეპტი – გამბედაობა, ერთად დგომა, ძალა ერთობაშია, საერთო შეხების წერტილების მონახვა და შეტევა მთელ ფრონტზე – მარჯვნიდან, მარცხნიდან, ზემოდან, ქვემოდან, შეტევა ივანიშვილზე მთელ ფრონტზე