“მითების დეტექტორმა” 16 ტროლი გამოავლინა, რომელებიც გიორგი გახარიას ქმედებას, ერთი მხრივ, პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებად, მეორე მხრივ კი, ნაციონალური მოძრაობის პოზიციების გამყარებად აფასებდნენ.