შვეიცარიის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ორი პრეპარატის კომბინაციით ძუძუს სიმსივნური უჯრედები ცხიმოვან უჯრედებად აქციეს