„მართალია, ეს მის მდგომარეობას არ შეამსუბუქებს, მაგრამ ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ მას მიზნად არ ჰქონია ძმის მოკვლა“, - განაცხადა ბრალდებულის ადვოკატმა მარიამ ინდუაშვილმა.