როგორც ჩანს, ბიჭები ახალშობილის მიმართ, და-ძმისთვის დამახასიათებელ ეჭვიანობას არ ამჟღავნებენ.

ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ თუ სიტყვებს სწორად შევარჩევთ და ჩვენს პატარებს შესაბამის ფრაზებს ვეტყვით, ეს აუცილებლად იმოქმდებს მათ ემოციურ მდგომარეობაზე