ბრალდებულის მიმართ მიმდინარეობდა ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა, რა დროსაც მან მოქალაქეს $ 3 500-ის სანაცვლოდ 10 შეკვრად დაფასოებული, სავარაუდოდ, ნარკოტიკული საშუალება მიყიდა.