„უშუალოდ ჩვენი ცხოვრების ისტორიისთვის ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი, საამაყო და დაუვიწყარი დღეებია, ომის დაწყებიდან უკვე მეხუთეჯერ ჩამოსვლით და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საქართველოს სწორი და ღირსეული პოზიციის დაფიქსირებით“