დავაკვირდებით, რამდენად წარიმართება ვაქცინაციის პროცესი გეგმის შესაბამისად და საზოგადოებას მივაწვდით ობიექტურ ინფორმაციას" - სახალხო დამცველი.