საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი ტრანზიტული ქვეყნის სტატუსი. შესაბამისად, ხელისუფლების ძალისხმევა, მიმართულია რეგიონში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, ურთიერთსასარგებლო, პარტნიორულ თანამშრომლობაზე დამყარებული ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისკენ - ხუციშვილი.

3.3 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგები ქალაქ ნინოწმინდის აღმოსავლეთით, სოფელ სათხეში დაფიქსირდა