შეხვედრაზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის საკითხები, მესაქონლეობის დარგში არსებული მდგომარეობა, კვლევის „საქართველოს ხორბლის სექტორის შეფასება“ შედეგები და ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები განიხილეს.

მინისტრმა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.