მამაკაცმა პოლიციასთან მქონე ცუდი გამოცდილება დროებით გვერდით გადადო და ცეცხლწაკიდებული მანქანიდან ოფიცრის გადმოსაყვანად ყველაფერი გააკეთა.

"ამ ხალხის ღირსებას გავუფრთხილდეთ, მათი შრომა დავაფასოთ და ვიცოდეთ, რომ მათ მძიმე შრომაზე არის დამოკიდებული ჩვენი ყოველდღიური უსაფრთხოება"

რეკლამა: 0:05