არასამთავრობო სექტორში პოლიციის შესახებ კანონის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ.

რეკლამა: 0:05