არასამთავრობო სექტორში პოლიციის შესახებ კანონის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ.