"ბავშვებიც ისევე განიცდიან ომს, როგორც დიდები... ომს, რომელიც მათ არ დაუწყიათ, მაგრამ მათი მსხვერპლი გახდნენ" - ნახატები აუქციონზე გაიყიდება, შემოსული თანხა კი ომით დაზარალებული ბავშვების დასახმარებლად შექმნილ ფონდს გადაეცემა.