"პურის ფქვილსა და დამხმარე მასალებს ძირითადად იმ კომპანიებმა მოუმატეს ფასი, რომლებიც სუბსიდირების პროგრამით სარგებლობდნენ"