რამდენად კარგად გახსოვს ქართული კინოს ყველაზე გამორჩეული წყვილები?