ჩემი საქართველო აქ არის - აბა თუ იცით ეს ლამაზი ადგილები სად არის...