მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები გადაგზავნილი იქნება პარლამენტში. დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება მხარდაჭერა, რათა მძიმე წარსულის შედეგები თავიდან ავიცილოთ