ეს ის პროცესია, როცა ფულის დაზოგვა ხარისხის ხარჯზე, დანაშაულის ტოლფასია