ქართველი რეჟისორი, რეზო გიგინეიშვილი, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს და მუშაობს, მესამე ცოლს ახლახან გაშორდა

რეჟისორი რეზო გიგინეიშვილი მესამედ აპირებს დაქორწინებას და ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრეში აღნიშნავს