თოვლის მიუხედავად, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობაზე შეზღუდვა არ არის დაწესებული.