მიუხედავად აღნიშნული პროგნოზისა, დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ მოსკოვის გლობალური გავლენა მრავალრიცხოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ძვრების ფონზე შესუსტდება.