მიმდინარე წლის მე-3 კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე სულ დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 2.3 მილიონი შემოსვლა, რაც 2.8-ჯერ მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.

როგორც TI-ს კვლევაში ჩანს, მარტიდან დარეგისტრირებული კომპანიების 97% ინდივიდუალური საწარმოა. ეს იმას მიანიშნებს, რომ რუსეთის მოქალაქეების ნაწილი საქართველოში ხანგრძლივად საცხოვრებლად და ბიზნესის საკეთებლად გადმოვიდა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი პარალელურად სარეზერვო აღრიცხვაზეა, გამგზავრების ნებართვა უნდა მიიღოს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურში.