ტემპერატურის ვარდნის გამო, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ტბებსა და წყალსაცავებზე შეინიშნება ყინულის სხვადასხვა სისქის ფენა

სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ცეცხლის დასახლებულ ტერიტორიებზე გავრცელების საფრთხე არ არსებობს.

რეკლამა: 0:05