"პანდუსი ავარიულ მდგომარეობაში იყო და მისი რეაბილიტაცია საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდა, აწი კი რამდენიმე ათეულ წელს გაუძლებს".