"10 კილოგრამზე მეტი წონის ჯავშანჟილეტითა და ჩაფხუტით აღჭურვილს, მუხლებზე დაჩოქილ მდგომარეობაში, კბილისა და ფეხსაცმლის ჯაგრისებით ყაზარმის საპირფარეშო ოთახის იატაკი ახეხინა."

საჯარო დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, კერძო კომპანიებსა და საცხოვრებელ შენობებზე დამონტაჟებული ვიდეოთვალთვალის სისტემების მეშვეობით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 30 შემთხვევა შეისწავლა.