„ეს არის ორთვიანი კონკრეტული გეგმა, რომელიც დაიწყება 28 ნოემბერს და დასრულდება 1 თებერვალს".

"არის საშუალება საავადმყოფოებსა და სასტუმროებში მოხდეს დამატებითი რესურსის მოძიება".