როგორც ჩანადირმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, ქვეყნისა და საქართველოს მოქალაქეების უშვერი სიტყვებით ლანძღვას მიუღებლად მიიჩნევს, ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტი ფიქრობს, რომ ერის შეურაცხყოფა კანონით უნდა ისჯებოდეს და მის ამ განცხადებაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, არამც და არამც არ იგულისხმება.