ეს კეთილი ჟესტი კი არ იყო, ეს იყო მიზანმიმართულად, რომ გაზრდილიყო რუსეთზე დამოკიდებულება და შემდეგ როცა დასჭირდება პუტინს, შანტაჟისთვის გამოიყენებს"

გვერდები ჩართულნი იყვნენ "კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაში", რაც პროსახელისუფლებო, ანტიოპოზიციური და ანტიდასავლურ ნარატივში გამოიხატებოდა.

რეკლამა: 0:05