რკინიგზა აღნიშნული ინიციატივით ხელს უწყობს სატვირთო გადაზიდვების შეუფერხებელ განხორციელებას

რეკლამა: 0:05