აღნიშნული გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება.