საქართველოში 2021 წლის იანვარ-ივნისში დაბადებულთა რიცხოვნობამ 21 839 შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 25 821 ადამიანი.