გასულ თვეს შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 245.3 ლარს შეადგენდა, მაშინ როცა 2022 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 255,3 ლარი იყო