"საქართველოს ექნება პასუხისმგებლობა, რომ არ გაატაროს სანქცირებული პროდუქცია რუსეთის მიმართულებით და არ მოახდინოს ასეთი პროდუქციის საქართველოში შემოტანა"