დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილებების უმრავლესობა არა დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებით, არამედ გავლენიან მოსამართლეების ჯგუფის პირადი, ვიწრო ინტერესების შესაბამისად მიიღება", - აღნიშნულია კვლევაში.

"ექვსივე მოსამართლე მამაკაცია, რაც ხაზგასმით მეტყველებს იმ საჭიროებაზე, რომ საქართველომ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა გაიღოს ქვეყანაში გენდერული თანასწორობისა და მართლმსაჯულების სისტემის ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად,"