„მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სფერო გახსნილია, ამდენმა აკრძალვამ და შეზღუდვამ სერიოზული დაღი დაასვა ბიზნესს"