"ამის შემდეგ კი ჩვენ გავიღვიძებთ საქართველოში, სადაც არ იქნება მშიერი, გაჭირვებული, ღატაკი, უმუშევარი, უიმედო, ქვეყნიდან გაქცევის მსურველი"