ახალგაზრდა მამაკაცი ზღვაში რამდენიმე დღის წინ შევიდა, რის შემდეგაც  მისი კვალი თანმხლები პირებისთვის დაიკარგა და საჭირო გახდა მაშველების დახმარება

წვრთნების მიზანს საქართველოსა და ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საზღვაო ქვედანაყოფებს შორის ურთიერთთავსებადობის დონის ამაღლება წარმოადგენს.