ასევე, 21 ნოემბრიდან, აქციზური მარკირების გარეშე იკრძალება ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისათვის განკუთვნილი სითხეების რეალიზაცია.

განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტი აღკვეთილია

კონტროლის ღონისძიებები საქართველოში Massimo Dutti-ს წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაიგეგმა