პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 343, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის კი 60 პირი დაჯარიმდა.