"დამკვეთი პირი არ წარმოადგენს არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტს, ან მათს ოფიციალურ მხარდამჭერს, არც საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლად არ არის რეგისტრირებული" - აცხადებენ ცესკოში.

„ჩვენ სრულიად ვემიჯნებით ნებისმიერი ფორმით გამოხატულ ქმედებას თუ ქმედებებს, რომელიც გამოიწვევს სიძულვილს, აგრესიას და ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების შემდგომ პოლარიზაციას.“