შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, ქუჩური გარჩევის კრიმინალიზაცია მოხდება.