,,სკოლაში დისტანცირება შეუძლებელია. იმის მიზეზი, თუ რატომ ვრცელდება ბავშვთა დაავადებები სკოლაში მარტივად ის არის, რომ ყველა ჩვენგანი მუდმივ კონტაქტშია ერთმანეთთან"

რეკლამა: 0:05