„გენდერული ძალადობის პირობებში შეუძლებელია გენდერული თანასწორობისა და სამართლიანობის მიღწევა და სწორედ ამიტომ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ გაატარონ სპეციალურ პოზიტიური ზომები და პოლიტიკა მისი აღმოფხვრისთვის.“

როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, წულუკიანის მინისტრად დანიშვნის შემდეგ, მასშტაბური საშტატო ცვლილება დაიწყო, რის შედეგადაც, 10 თანამშრომელი თანამდებობიდან გათავისუფლდა.

"სამედიცინო დაწესებულებებში გავრცელებული პრაქტიკაა პერსონალისთვის ხელფასების რამოდენიმე თვის დაგვიანებით ან ნაწილობრივ ჩარიცხვა, რაც ხელფასის მოპარვის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს".

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ იუსტიციის სამინისტროში ნამახვანის ხელშეკრულების ხელახალი შეფასებისთვის კერძო იურიდიული ფირმის შერჩევის შედეგებმა საბოლოოდ დაადასტურა მთავრობის მიერ ინიცირებული ამ პროცესის არასანდოობა.