„გარემოთიც გრძნობს, ხედავს, ექიმი რომ შედის, გადასხმას უყენებს და მისთვის ეს სტრესულია.. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარაა, უკვე როგორც დიდი გოგო ისე ფიქრობს“