აზერბაიჯანის უწყებით გათავისუფლებულია რამდენიმე სოფელი და სომეხი სამხედროები ქალაქ ბარდაზე თავდასხმებს ახორციელებს.